Opleidingsschool

Opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch werk

Leren in de Praktijk!

Praktijkleren brengt onderwijs en praktijk dichter bij elkaar door middel van werken en leren. De student krijgt de mogelijkheid om op basis van concrete ervaringen zich te ontwikkelen tot een professional.

Praktijkleren is een nieuwe manier van leren die aansluit bij studenten die kiezen voor een mbo-studie. MBO studenten zijn jongvolwassenen in ontwikkeling. Ze ‘leren door te doen’.

Praktijkleren biedt studenten de mogelijkheid om vanaf het tweede schooljaar zich in de praktijk te ontwikkelen. Het leerproces gaat uit van de ‘intrinsieke’ motivatie. Daarmee wordt bedoeld dat de motivatie om te leren vanuit de student zelf komt. De student moet modules doorwerken, waar theorie zoveel mogelijk wordt gekoppeld aan praktijk(opdrachten). De student stelt zijn eigen leervragen op, beantwoordt die en reflecteert op zijn/haar eigen handelen. Op elke locatie zijn er praktijkbegeleiders en docenten aanwezig om dit proces te ondersteunen.

Zo krijgt de student de mogelijkheid om te ervaren wat de praktijk in al zijn facetten inhoudt en heeft de desbetreffende locatie een paar extra handen in de klas!

Leren Op Locatie werkt!