Speerpunten

De school is continu in ontwikkeling om het gewenste onderwijsaanbod te realiseren. We betrekken hierbij ouders, de wijk, gemeente De Fryske Marren en zoeken de samenwerking met andere scholen van Ambion, scholen van CBS Meilân, het voortgezet onderwijs en NHL Stenden.

Samen verder: versterken, borgen en volhouden

1. Wij zorgen voor een rijke taalomgeving. Dit wordt o.a. vormgegeven in:

  • Vijf ochtenden per week krijgen leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen in eenkleine groep extra taalonderwijsdoor gespecialiseerde leerkrachten.
  • In alle groepen is extra onderwijstijd vrijgemaakt voor woordenschatonderwijs. Hierbij is ook rekening gehouden met de aanschaf voor een nieuwe taalmethode.
  • In alle groepen wordt tijdens de instructie en de verwerking gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Om onder andere de mondelinge taalvaardigheid te versterken.
  • In alle groepen bieden de leerkrachten sprekende, attractieve instructies voorzien van woord en gebaar.

2. Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. Dit doen wij o.a. door:

  • Borgen en door ontwikkelen van onze methodiek de Vreedzame School.
  • Een duidelijke structuur in de groepen en voorspelbaar leerkrachtgedrag.
  • Investeren in ouderbetrokkenheid.
  • Het uitspreken van hoge, realistische verwachtingen.
gerelateerde pagina's: