Missie en visie

Wie zijn wij: een talentvolle school midden in de maatschappij

Onze wijk en onze leerlingen

‚ÄčOBS Twa Fjilden ligt midden in de wijk Zuiderveld / Blaauwhof in Joure. Onze school is een openbare school en gehuisvest in Brede School Joure Zuid.
Op OBS Twa Fjilden gaan ongeveer 60 leerlingen met 15 verschillende nationaliteiten naar school. De leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen.

De talentvolle school: coöperatief onderwijs

Wij willen een school zijn waar het welbevinden van onze kinderen en de verantwoordelijkheid voor elkaar wordt gegarandeerd.

  • We bieden gelijke kansen en geven ruimte voor talenten van kinderen. Daarom stellen we leerlingen in staat om zich te ontwikkelen naar hun eigen, specifieke mogelijkheden, niet alleen in cognitieve, maar ook in sociale emotionele, motorische-zintuigelijke en culturele zin.
  • We stimuleren leerlingen om ook talenten op sportieve, culturele en muzische vlak te ontwikkelen.
  • We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elke leerling.
  • We werken als team samen met ouders en omgeving.

Onze onderwijskundige kernpunten vind je terug in onze visie Coöperatief Onderwijs in ons schoolplan.

De Vreedzame School: programma voor burgerschapsvorming

Met het programma De Vreedzame School leren we kinderen verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor een prettig leefklimaat in de klas, op school, en daar buiten.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: