Missie en visie

Wie zijn wij: een ondernemende school midden in de maatschappij

Onze wijk en onze leerlingen
​De Twa Fjilden ligt midden in de wijk Zuiderveld / Blaauwhof in Joure. Onze school is een openbare school en gehuisvest in Brede School Joure Zuid.
Op de Twa Fjilden gaan ongeveer 130 leerlingen met 15 verschillende nationaliteiten naar school. De leerlingen zijn verdeeld over 7 groepen.

Samen eten en pauzeren
We werken op school met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag samen op school eten en pauzeren. De leerlingen gaan iedere dag van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school. Dit is met uitzondering van vrijdag: dan zijn de groepen 1 tot en met 4 vanaf 12:00 uur vrij.


De ondernemende school
Ondernemend leren is binnen het onderwijs op veel verschillende manieren mogelijk. Het belangrijkste uitgangspunt bij deze vorm van onderwijs is dat er wordt uitgegaan van de ondernemende en onderzoekende houding van het kind; ieder kind is van nature ondernemend!
​Ondernemend onderwijs is het omzetten van ideeën naar daden; kansen zien en kansen benutten. Het is ook het betrekken van de directe omgeving bij het onderwijs: de ouders, de buurt, de participanten van de Brede School, bedrijven en andere instellingen.
Ondernemen gaat over gedrag, daagt school, leerkracht en leerling uit samen op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs.
​De ondernemende school is onder meer terug te zien in: de organisatie van de informatiemarkt door leerlingen en leerkrachten voor ouders; de organisatie van en deelname aan de Joustermerkeloop, de organisatie rondom de kinderboekenweek; de betrokkenheid op de algemene ouderavond en de deelname van ouders (en opa's en oma's) in de hulpcheques.

De Vreedzame School: programma voor burgerschapsvorming
We werken aan de ondernemende school in combinatie met het programma voor burgerschapsvorming: De Vreedzame School.
​Met het programma De Vreedzame School leren we kinderen verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor een prettig leefklimaat in de klas, op school, en daar buiten.
De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Vrijwel elke week wordt in alle groepen een les gegeven. De lessenserie heeft voor alle groepen hetzelfde thema. De lessen duren ongeveer 30 minuten. Gedurende de week komen de leerkrachten met de leerlingen op het doel en thema van de lesserie terug.

De gezonde school
​De Daily Mile is een initiatief dat is ontstaan in Schotland om kinderen dagelijks in beweging te laten zijn en ze te helpen lekkerder in hun vel te voelen. In Nederland is Erben Wennemars hiervoor ambassadeur.
​Drie maal per week, op de niet-gymdagen, lopen de leerlingen van groep 5 tot en met 8 deze 'Daily Mile'. Ze doen dit zoveel mogelijk hardlopend.
De leerlingen hebben zelf doelen gesteld voor het aantal rondjes dat ze aan het einde van het schooljaar hardlopend in ca. 15 minuten gehaald kunnen hebben. Op de niet gymdagen lopen de bovenbouwleerlingen naar de gymlessen in Sport Fun. Als het regent passen we de  Daily Mile op een andere moment in, of bewegen we even in de klas!
​We delen onze ervaringen over de Daily Mile met andere betrokkenen binnen 'Denktank Sport Fryslân'.

​Onze school neemt deel aan het EU-schoolfruitprogramma: schoolfruit.nu. Elke maandag wordt er vers fruit aangeleverd. De kinderen eten daar lekker van. Op dinsdag, woensdag en donderdag hoeven de kinderen voor de kleine pauze dus geen fruit mee te nemen. Meestal is er op vrijdag nog fruit over, maar dat is geen garantie. Iets meegeven is toch wel verstandig.

In samenwerking met de Beweeg- en Cultuurcoaches van Miks-Welzijn stimuleren we het drinken van water door de leerlingen op school. Alle leerlingen hebben hiervoor hun eigen drinkwaterbidon op school.


Gerelateerde pagina's: